Selecteer een pagina

Rolling Solar

Infrastructuur met een vleugje SOLTECH

OPENBARE WEGINFRASTRUCTUUR ALS BRON VAN ENERGIE

In het Interreg EMR-project “Rolling Solar” werken zeven onderzoeksentiteiten en dertien bedrijven samen aan de ontwikkeling en demonstratie van PV-geïntegreerde wegelementen en weginfrastructuur, om elektriciteit op te wekken uit zonlicht zonder extra landgebruik, terwijl de technologie aan het zicht wordt onttrokken.

SOLTECH, partner van Rolling Solar

Met financiële steun van de Europese Unie wordt verkend en aangetoond hoe de integratie van fotovoltaïsche energie in de openbare weginfrastructuur economisch levensvatbaar kan worden gemaakt om duurzame energie op te wekken zonder de primaire functies voor transport aan te tasten.

Rolling Solar

Duitsland, België en Nederland zijn intern met elkaar verbonden door in totaal 1 miljoen kilometer aan wegen. Dit vertegenwoordigt een enorm gebied van de gebouwde omgeving dat gebruikt kan worden voor het opwekken van hernieuwbare energie door zonnecelmaterialen te integreren in wegverhardingen en wegeninfrastructuur.

De afgelopen jaren zijn er al veelbelovende voorbeelden gerealiseerd waar kristallijne zonnecellen worden verwerkt in fietspaden, wegen en in een grote verscheidenheid aan geluidsschermen. De kosten van dergelijke systemen zijn echter nog steeds hoog en de betrouwbaarheid kan worden verbeterd. Dit project heeft tot doel de kosten te verlagen door gebruik te maken van flexibele dunne film zonneplaten en door een effectievere en betrouwbaardere integratie van de zonnecellen. Partners langs de waardeketen van PV-productie tot installatie en netaansluiting verkennen en demonstreren innovatieve benaderingen in nauwe samenwerking met regionale onderzoeksinstituten. Er is ook voorzien in een inventarisatie en uitwisseling van regionaal beleid, regelgevend kader en bouw- en veiligheidsvoorschriften voor de opwekking van elektrische energie in openbare infrastructuur.

Copyright SolaRoad BV

Copyright Soltech NV

EEN OPEN INNOVATIEMODEL VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING

TNO is een van de partners in de Publiek Private Onderzoekssamenwerking Solliance en is de formele projectcoördinator. Naast de Solliance onderzoekspartners ECN.TNO, imec, Universiteit Hasselt (B) en FZ Jülich (D), doen ook ZUYD (NL) RWTH Aachen (D) en HELMO (B) mee. Dertien particuliere bedrijven in de waardeketen nemen deel als gefinancierde partners, terwijl andere bedrijven zijn aangesloten als gebruikers of leveranciers. Acht publieke en private stakeholders van de drie nationaliteiten ondersteunen het project via een adviescommissie. Een volledige partnerlijst is te vinden op www.rollingsolar.eu.

INTERREG

Het project Rolling Solar wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg programma Euregio Maas Rijn (ROLLING SOLAR | Interreg Euregio Maas-Rijn (interregemr.eu). Het wordt gefinancierd via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), en ook financieel ondersteund door de provincies Noord-Brabant (NL), Vlaams-Brabant en Limburg en Luik (B), en door het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat Beleid.

Uw project vol energie

Wat uw project ook is, Soltech steekt het vol energie. Stand alone of aangesloten op het net. Met ‘a touch of SOLTECH’ is ook uw project in een handomdraai een duurzame referentie in zijn soort.

Een vleugje SOLTECH in uw mailbox

We beloven dat we nooit zullen spammen en u kunt te allen tijde uw inschrijving bewerken of verwijderen. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie.

close

Voor u vertrekt...

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Graag komen wij af en toe in uw mailbox met nieuws, uitnodigingen voor events, tips en tricks op het vlak van BIPV...

We beloven dat we nooit zullen spammen en u kunt te allen tijde uw inschrijving bewerken of verwijderen. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie.